JSCOMMUNICATIE


begeleidt op het gebied van communicatie en organisatie. Zowel op strategisch, uitvoerend als ondersteunend niveau. Huur ons in als klankbord om de haalbaarheid van je plannen te toetsen, voor de ontwikkeling van je communicatiebeleid, bestuursondersteuning, het maken van risico - en kansendossiers of de complete organisatie van een project of evenement. Onze aanpak is praktisch en resultaatgericht. 
Wij beschikken over een groot netwerk van professionals in communicatie, ICT, vormgeving en cultuur en kunnen daarmee een team van experts samenstellen voor de optimale uitvoering van de opdracht. 

Denken & Doen